Månadens begrepp

Februari-Mars begrepp

Akrofobi: är ordet för när man är rädd för höjder.

Novembers-Decembers begrepp

Dendrofili: när man bli attraherad av träd.

Oktobers begrepp

Hypopotomonstrosesquippedaliofobi: är ordet för fobin av långa ord.