Månadens begrepp

Novembers begrepp

Dendrofili: när man bli attraherad av träd

Oktobers begrepp

Hypopotomonstrosesquippedaliofobi: är ordet för fobin av långa ord.